Skip to main content

Laat je voor het eerst een website bouwen, dan ontdek je al snel dat een goede technische partner vinden geen sinecure is. Klop je aan bij een agency, dan krijg je vaak een offerte waar je van achterovervalt. Vraag je daarna de hulp van een freelancer, dan merk je soms dat er minder professioneel wordt gewerkt.

Ik focus me specifiek op dat snijpunt en wil (startende) zelfstandigen professionele begeleiding geven bij het bouwen van hun website zonder daar de kostprijs van een agency tegenover te zetten. Hieronder leg ik je met plezier uit hoe ik precies te werk ga.

Kort samengevat:

  1. Eerste kennismakingsgesprek
  2. Analyse van bedrijf en wensen/noden via een vragenlijst
  3. Opstellen van een Internet Project Plan
  4. Administratie & facturatie
  5. Feedbackrondes
  6. Oplevering
  7. Onderhoud, ondersteuning & uitbreidingen

Eerste kennismakingsgesprek

In een eerste kennismakingsgesprek (doorgaans altijd telefonisch of via een online videogesprek) hoor ik graag wat meer over je bedrijf en je wensen voor de website. Op basis van die gegevens kan ik alvast een eerste richtprijs geven. Een concrete prijs volgt pas na het opstellen van het Internet Project Plan, omdat er dan pas duidelijkheid is over de verschillende pagina’s, functionaliteiten en andere factoren die de prijs van het project beïnvloeden.

Het eerste gesprek is een ideaal moment om alvast je eerste vragen te stellen en wat duidelijkheid te krijgen over mijn werkproces.

Analyse via een vragenlijst

Na het kennismakingsgesprek stuur ik je een vragenlijst die je verder invult met meer informatie over je bedrijf en de website die je voor ogen hebt. Zo kan ik beter inschatten wat je precies wil bereiken met de website en hoeveel tijd ik moet voorzien voor de website.

Opstellen van een Internet Project Plan

Jouw antwoorden op de vragenlijst giet ik in een Internet Project Plan waar het volledige project wordt geconcretiseerd. Het bevat een overzicht van alle pagina’s en functionaliteiten, de technieken die worden gebruikt, wie verantwoordelijk is voor het aanleveren van teksten en beeldmateriaal, wie verantwoordelijk is voor de webhosting, etc.

Het plan bevat ook belangrijke details, zoals de geschatte opleverdatum en de kostprijs van het project.

Administratie en facturatie

Bij deze stap is er een duidelijk zicht op de omvang van het project en hoeveel tijd en geld er nodig zal zijn om jouw droomwebsite uit te bouwen. Afhankelijk van de omvang van het project, is er een voorschot of volledige voorafbetaling vereist.

Feedbackrondes

Met die formaliteiten achter de rug ga ik aan de slag om jouw website uit te bouwen, helemaal volgens de vereisten die we samen hebben vastgelegd in het Internet Project Plan. Gedurende 3 revisierondes bekijken we samen de website en kan je al jouw feedback delen.

Drie revisierondes zijn in de meeste gevallen meer dan voldoende, maar aanvullende feedback kan altijd worden verwerkt aan het uurtarief.

Oplevering

Het moment van de waarheid! Je bent tevreden van het eindresultaat en hebt goedkeuring gegeven om de website live te zetten. Jouw fonkelnieuwe website kan nu door iedereen worden bezocht. Gefeliciteerd!

Onderhoud, ondersteuning en uitbreidingen

“Een goede website is nooit af,” luidt het gezegde. Ook na oplevering sta ik dus steeds voor je klaar om schoonheidsfoutjes weg te werken en om je website verder uit te breiden.

Lijkt deze werkwijze je wel wat? Dan ligt er wellicht een mooie samenwerking in het verschiet! Contacteer me snel en we starten samen de eerste stap op: een fijn kennismakingsgesprek.